Devomat Industries

The Floortechnicians - Since 1980

Doorbraak in stofvrij werken met de Jumbo Finedust afzuigunit!

Jumbo FinedustPerfecte bronafzuiging voor schuurmachines, haakse slijpers, boormachines, muurfrezen, enz.

De Jumbo Finedust NDD 900 is een compleet nieuwe standaard op het gebied van ontwerp en constructie van industriële stofzuigers. De afzuigunit is uiterst betrouwbaar, zeer sterk en eenvoudig te bedienen! De prestaties worden verzorgd door twee Twinflo'-motoren met vier turbineschijven. Het filtersysteem is uniek voor fijn stof maar wordt weinig belast dankzij de speciale Hepaflo-finedust stofzakken. Deze stofzakken slaan niet dicht met fijn stof!

De robuuste ketel is een klassieke constructie van Structofoam. De zeer grote achterwielen en zware zwenkwielen aan de voorzijde zorgen voor uitstekende mobiliteit en vervoer, zelfs in de meest veeleisende omgeving. De Jumbo Finedust NDD 900 wordt geleverd met aparte contactdoos waarop gereedschappen zoals een schuur-, boor- of slijpmachine kunnen worden aangesloten en waarmee de stofzuiger automatisch start bij het inschakelen van het gereedschap. Eveneens inclusief is de kit BB5 hulpstukken om de afzuigunit te gebruiken als grote industriele stofzuiger!

 

Jumbo Finedust kit BB5
Kit BB5

Bronafzuiging

Jumbo Finedust afzuigunitHet stofvrij slijpen en schuren wordt een steeds groter probleem. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer het stof direct bij de bron wordt afgezogen. Samen met TNO Delft (*) en onze partners hebben wij het “Jumbo Finedust” systeem ontwikkeld voor totale stofafzuiging “aan de bron” van uw parketschuurmachines en haakse slijpers!

De montage van de afzuigkappen op de haakse slijpers en het gebruik van de aldus omgebouwde haakse slijpers geschiedt uitsluitend op verantwoordelijkheid van de klant! Nauwkeurigheid en voorzichtigheid geboden!

Gepatenteerde Hepaflo Finedust filter-stofzak voor 6 tot 9 kg fijn stof
Gepatenteerde Hepaflo Finedust filter-stofzak voor 6 tot 9 kg fijn stof

Hiervoor is een afzuigsysteem ontwikkeld dat onder andere gebruik maakt van speciale Hepaflo Finedust stofzakken voor de stofopvang en verder voldoet aan alle eisen op het gebied van airflow, zuigkracht en reststof. Met trots mogen we zeggen dat de Jumbo Finedust afzuigunit NDD 900 de enige machine is die aan de eisen en wensen van TNO en de arbeidsinspectie voldoet!

De machine is uitgevoerd met twee 'Twin-flo' bypass motoren van uitzonderlijk hoge kwaliteit. In combinatie met de speciaal ontwikkelde Dusttool kits ontstaat een systeem met een zeer hoge efficiëntie. Dusttool afzuigkappen passen op de meest voorkomende professionele haakse slijpers en zijn leverbaar in 2 uitvoeringen met ieder 2 maten. De aansluiting vindt plaats d.m.v. een 50 mm slangwartel. Daarnaast zijn er de koppelstukken voor bronafzuiging van parketschuurmachines Deva, Woodboy, enz.

 

(*) De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onderzoeksinstituut met als doelstelling het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk. TNO telt ongeveer 5000 werknemers. Het hoofdkantoor van TNO is gevestigd in Delft, andere locaties zijn te vinden in onder meer Den Haag/Wassenaar, Apeldoorn, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hoofddorp, Leiden, Rijswijk, Soesterberg, Utrecht en Zeist. 

Hulpstukken voor bronafzuiging van parketschuurmachines

  • Voor vele machines, o.a. Woodboy, Deva parketschuurmachines en kantenschuurders, Hiretech machines en alle andere merken.
Jumbo Finedust Kit ND5
Kit ND5

Hulpstukken voor bronafzuiging van haakse slijpers

Dusttool afzuigkapEen dusttool kit W-2 met hulpstukken voor afzuiging van haakse slijpers en een aansluitblok “autopack”.

  • 5 M Hiloflexslang voorzien van 2 slangwartels;
  • Draagharnas voor 50 mm slang en koppelstuk;
  • 2 M Hiloflexslang voorzien van 2 slangwartels voor harnas;
  • Autopack aansluitblok met 1,5 meter snoer;
  • Dusttool afzuigkap W125 voor haakse slijpers 115 en 125 mm;
  • Dusttool afzuigkap W235 voor haakse slijpers 180 en 235 mm.
Kit W2
Kit W2

Technische gegevens

Motor: 2.400 W
Voltage: 230 V AC 50/60 Hz
Airflow: 90 L/sec
mm/wk: 2600 mm
Ketel: 40 L
Bereik: 26,8 M
Gewicht: 22,8 kg
Afmetingen: 720 x 490 x 880 mm

Veilig werken

Fijn- en kwartsstof problematiek

Ingeademd stof kan allerlei effecten hebben op de gezondheid. De effecten variëren van betrekkelijk onschuldig, zoals forse niesbuien, tot zeer ernstig. Bijvoorbeeld blijvende ernstige kortademigheid. Op de werkplek moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van fijnstof en moeten de nodige maatregelen genomen worden met betrekking tot stof-afzuiging en luchtreiniging. De aanvaardbare aanwezigheid van stof wordt weergegeven in de MAC-waarde.

Officiële definitie MAC-waarde

De MAC is een bestuurlijk vast te stellen Maximaal Aanvaardbare Concentratie van een gas, damp, nevel of van een stof in de lucht op de werkplek.

Gezondheidsproblematiek

Als u kwartshoudendstof inademt, kan dat ernstige longaandoeningen veroorzaken. Diep in de longen kunnen de kwartsstofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Dat wordt longfibrose of ook wel stoflongen (of silicose) genoemd. Het longweefsel kan dan minder zuurstof opnemen en wordt minder elastisch. Hoe meer stof u heeft ingeademd, hoe meer schade er ontstaat. En die schade is niet meer te herstellen. Het verraderlijke is dat de meeste mensen er in eerste instantie niet eens zoveel van merken. Pas op latere leeftijd krijgt men er echt last van. Kwarts is inmiddels ook opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen, blootstelling eraan kan longkanker veroorzaken.

Wetgeving

Werkgevers moeten er voor zorgen dat de blootstelling aan schadelijk stof zoals kwartsstof onder een vastgestelde hoeveelheid blijft. In de wet zijn daarvoor grenzen vastgelegd; de eerder genoemde MAC-waarde. De MAC-waarde voor kwartsstof is 0,075 mg/m³. Dat betekent in de praktijk dat een laagje van 0,5 cm in een plastic bekertje in de lucht mag zweven in een ruimte die vier meter hoog is en zo groot als een voetbalveld.

Voorbeelden van hoeveel keer de MAC-waarde vrijkomt bij bepaalde bewerkingen van steenachtig materiaal:

Activiteit Kwartsstof in de lucht (mg/m³) gedurende werkzaamheid
Zagen Tot ca. 15 (= 200 x teveel)
Frezen (sleuven)   Tot ca. 15 (= 200 x teveel)
Frezen (vlakken)  Tot ca. 15 (= 200 x teveel)
Boren Tot ca. 2,5 (= 33 x teveel)
Schuren (vlakken)    Tot ca. 15 (= 200 x teveel)
Slijpen (vlakken)  Tot ca. 15 (= 200 x teveel)
Vegen    Tot ca. 1 (= 13 x teveel)

De arbeidsinspectie gaat de komende jaren controleren in sectoren en bedrijven met relatief gevaarlijk werk en een grote kans op ongevallen en gezondheidsrisico's.

Afzuiging

Bij stofafzuiging dient gewerkt te worden met stofzuigers met een hoog vangst-rendement (IEC norm 60335-2-69). Afhankelijk van het type stof onderscheidt de norm drie klassen:

Klasse Toepassingsgebied Benodigd vangst-rendement
H voor hoog risico Stof met grenswaarde = 0,1 mg/m³ 99,995 %
M voor middelmatig risico Stof met grenswaarde > 0,1 mg/m³   99,5 %
L voor laag risico Stof met grenswaarde < 0,1 mg/m³    95 %

 

Vraag uw gratis demonstratie aan en overtuig u zelf !

Kies voor uw gezondheid en werkvreugde !