devo invisible man top banner

Uncategorised

kerstboomGeachte klant,

Wij zijn gesloten op 24 en 25 december 2018.

Op woensdag 26 december staan wij weer voor u klaar!

Fijne feestdagen,

Het Devomat-team!

 

 • “Alles onder één dak” voor de bewerking van parket en plankenvloeren!
 • Grote voorraad van een compleet gamma machines en producten.
 • Juiste prijs-kwaliteit verhouding.
 • Parkettechnologie en parketmarketing.
 • Commerciële adviezen voor optimale marktbewerking.
 • Voorbeeldteksten voor offertes, verkoopvoorwaarden, werfoplevering, advertenties, folders, enz.
 • Bekende merknamen.
 • Technische opleiding voor het juiste gebruik van onze parketschuurmachines.
 • Technische opleiding voor de juiste toepassing van onze producten.
 • Natte en droge kleurstalen en productvoorbeelden.
 • Permanente toegang tot onze ombudsman-parketteur.
 • Opleiding voor starters.
 • Regelmatige infoavonden.
 • Sterke website ondersteuning.
 • Foldermateriaal.
 • Werf-stand-by door onze ervaren praktijk-techniekers. Ook expertises!
 • Snelle en verzorgde leveringen met eigen vervoer. Geen manco’s!
 • Garantie- en onderhoudsservice door eigen ervaren technici. Grote voorraad van onderdelen machines.
 • Herstelling binnen de 5 werkdagen met mogelijkheid tot vervangmachine.
 • Enthousiast en vriendelijk team met 28 jaren ondervinding. Geen verloop van personeel!
 • Belgische onderneming met tweetalige medewerkers! 

Devomat Industries NV staat paraat voor de veeleisende klant!

Bepaalde moeilijkheden onderweg, stand-by voor grote offertes, productadvies, raming verbruik producten, enz. De ombudsman staat steeds paraat in alle opzichten!De logistieke service van Devomat Industries is volledig en niet alledaags! Bestaande klanten kunnen o.a. technisch overleggen, wanneer nodig, met de hun toegewezen gratis ombudsman. Bepaalde moeilijkheden onderweg, stand-by voor grote offertes, productadvies, raming verbruik producten, enz. De ombudsman staat steeds paraat in alle opzichten! Als er zich een onbekende situatie voordoet op de werf, staat de praktijk-technieker bovendien direct bij de klant om een oplossing aan te reiken. 

De nieuwe klanten, en starters in het beroep, genieten een volledige opleiding om zich alle parket-technologie meester te maken. Hoe parketschuurmachines te gebruiken voor optimaal rendement, toepassing van diverse afwerkingproducten en algemene productkennis: alles komt aan bod! Zij kunnen eveneens beroep doen op de parket-marketing. Devomat ontwikkelde deze parket-marketing om haar klanten aan te leren, hoe ze hun dienstverlening als parketteur aan de man moeten brengen!

Voor de doe-het-zelf markt en de vakman-verhuurder biedt de exploitatie van het Woodboy® Plus systeem interessante omzetkansen. Niet iedereen kan zich immers een vakman-aan-huis veroorloven. Zie www.woodboy.be.

Devomat Industries respecteert uw recht op privacy. Hieronder wordt ons Privacy Beleid beschreven. Er wordt samengevat welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden tevens beschreven.

Informatie verzamelen

Devomat Industries zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mailcorrespondentie verstrekt. Wij zullen algemene informatie verzamelen (zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt) om onze website te verbeteren en beter tegemoet te komen aan uw wensen.

Het gebruik van informatie

Vooraleer wij persoonsgegevens verzamelen, zullen wij een verklaring geven over het mogelijk gebruik van deze gegevens uitleggen. De persoonsgegevens die u aan Devomat Industries verstrekt, zullen gebruikt worden om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten of diensten te bezorgen of uw bestellingen bij Devomat Industries op te volgen. Devomat Industries kan daarbij gebruik maken van daartoe gemachtigde derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens. Als u elektronisch persoonsgegevens aan Devomat Industries hebt verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, contacteer ons dan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Kinderen en ouders

Devomat Industries heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van de ouder van het kind of de wettelijke voogd. Kinderen jonger dan 13 jaar zouden enkel met uitdrukkelijke toestemming van de ouder of wettelijke voogd persoonsgegevens aan Devomat Industries mogen versturen. Indien nodig zal Devomat Industries de kinderen de opdracht geven om geen persoonsgegevens te versturen. Als uw kind al persoonsgegevens heeft verstuurd en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd, dan kunt u ons contacteren zoals hierboven beschreven werd, en Devomat Industries zal alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek.

Andere belangrijke informatie

De Devomat Industries website kan links naar andere sites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze websitepagina's 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd opdat zij geen 'cookies' zouden accepteren of u zouden verwittigen als er eentje naar u werd verstuurd.
Het kan noodzakelijk zijn - indien het wordt vereist door de wet of bij gerechtelijke of administratieve onderzoeken - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

Devomat Industries behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina's weergeven.

Gebruiksvoorwaarden van de Website

Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze Website.
De toegang tot en het gebruik van deze Website worden enkel toegestaan indien u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de Website onmiddellijk te verlaten.

De auteursrechten op de inhoud van deze Website zijn eigendom van Devomat Industries NV.

U heeft het recht om de inhoud van deze Website te bekijken, te downloaden en te reproduceren, doch enkel voor doeleinden van interne informatie en op voorwaarde dat:

 1. alle mededelingen en waarschuwingen in het originele materiaal, behouden blijven;
 2. de afbeeldingen enkel worden gebruikt met behoud van de tekst die bij de afbeeldingen hoort;
 3. de gegevens op geen enkele wijze worden gewijzigd, en dat
 4. de volgende auteursrechtclausule wordt vermeld:

© 1985-2010 Devomat Industries. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens op deze Website mogen voor geen enkel openbaar of commercieel doel worden gebruikt en mogen niet worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Devomat Industries NV.

Devomat Industries kan op elk tijdstip een van de voornoemde rechten herroepen of wijzigen.

Denk eraan dat alle producten, processen of technologieën die in de inhoud van deze Website worden beschreven beschermd kunnen zijn door andere intellectuele eigendomsrechten die voorbehouden zijn aan Devomat Industries en die hierbij niet in licentie worden gegeven.

Deze Website is bestemd voor Belgische gebruikers en bevat gegevens die, naar ons beste weten, voldoen aan de Belgische wetgeving terzake. Devomat Industries garandeert niet dat deze Website in andere landen of jurisdicties wettig of aanvaardbaar is.

Woodboy, Stoneboy, Tapiboy, Devo, Deva, DevoVac, Woodmaster, Sideboy, Mister Floor Rental, Mister Floor Service, Mister Floor Parquet, het Mister Floor-logo en de meeste andere merknamen in de Website zijn internationale al dan niet geregistreerde merken van Devomat Industries. Merken van derden worden zoveel als mogelijk geïdentificeerd als de merken van hun respectievelijke eigenaars en Devomat Industries erkent al hun rechten daarop.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT U MEEGEDEELD 'ZOALS ZE IS' EN IS ENKEL BESTEMD VOOR DOELEINDEN VAN INTERNE INFORMATIE, ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE INFORMATIE ACCURAAT OF VOLLEDIG IS, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE VERKLARING OF GARANTIE BETREFFENDE DE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-OVERTREDING. IN SOMMIGE JURISDICTIES IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE WAARBORGEN OF VERKLARINGEN NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MISSCHIEN NIET OP U TOEPASSING IS.

Deze informatie kan onnauwkeurigheden, of tikfouten bevatten en kan worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder voorafgaande verwittiging. Devomat Industries kan op elk tijdstip de producten en/of programma's beschreven in deze informatie verbeteren en/of veranderen.

Bovendien verklaart of garandeert Devomat Industries niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze Website. Devomat Industries voorziet deze links naar andere sites enkel om het u gemakkelijk te maken en het vermelden van links impliceert niet dat Devomat Industries deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

DEVOMAT INDUSTRIES IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN WIE DAN OOK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE OF ANDERE TYPES VAN SCHADE, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF EEN ANDERE WEBSITE DIE DOOR EEN LINK MET DEZE WEBSITE IS VERBONDEN, DAARIN SPECIFIEK MAAR NIET UITSLUITEND INBEGREPEN HET VERLIES VAN BUSINESS, GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN, DE ONDERBREKING VAN DE BUSINESS, BESCHADIGING VAN DE REPUTATIE, OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL OF BUSINESSMOGELIJKHEDEN, ZELFS AL WERD DEVOMAT INDUSTRIES EXPLICIET INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

Informatie toesturen aan Devomat Industries: Lees a.u.b. onze Privacy Richtlijnen wat betreft informatie in het algemeen. Devomat Industries WENST GEEN confidentiële gegevens of eigendomsinformatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via haar Website. Alle informatie die Devomat Industries via haar Website van u ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens, zoals beschreven in de Devomat Industries Privacy Richtlijnen, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie naar Devomat Industries via deze Website of via een andere elektronische weg, geeft u Devomat Industries de onbeperkte, onherroepelijke toestemming om deze informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te verspreiden. Devomat Industries kan voor gelijk welk doel zonder enige vergoeding gebruik maken van de informatie, met inbegrip van ideeën, knowhow of technieken die in deze informatie vervat zitten.

Deze Website kan nog andere kennisgevingen omtrent eigendomsrechten of gebruiksvoorwaarden bevatten die eveneens dienen te worden nageleefd omdat ze van toepassing zijn op de specifieke delen van de Website waarvoor ze werden geschreven. Bijkomende Voorwaarden zullen van toepassing zijn op handelstransacties. De inhoud van deze Website heeft niet de bedoeling om een bestaande overeenkomst die van kracht is tussen Devomat Industries en een bezoeker van deze Website, te wijzigen of aan te passen.

Het gebruik van en de toegang tot deze Website zijn onderworpen aan en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en Devomat Industries en de gebruiker zullen zich onderwerpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven.

Devomat Industries N.V
Florent Geversstraat 31
2650 Edegem - België

Aanbiedingen, bestellingen, annulatie

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behalve indien een op schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld. Bestellingen, overeenkomsten en afspraken van wie ook zijn slechts bindend voor de N.V. Devomat Industries in zoverre zij schriftelijk door haar zijn bevestigd. Alle aanduidingen van gewichten en afmetingen zijn slechts benaderend. Bij eenzijdige annulatie door de medecontractant is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30% verschuldigd aan de N.V. Devomat Industries, onafgezien van eventueel bewijs van grotere schade, bewijs te leveren door de N.V. Devomat Industries. Gezegde schadevergoeding wordt onmiddellijk geïmputeerd op eventuele voorschotten.

Leveringen

De leveringstermijn begint te lopen vanaf de ontvangst der geschreven bestelling. N.V. Devomat Industries kan nochtans geen enkele verantwoordelijkheid opnemen of dragen noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse eventuele schade bij het niet nakomen van de leveringstermijn. De leveringen worden geacht te zijn voltrokken bij het vertrek uit onze opslagplaatsen. Alle nabestellingen boven de 250,00 € (excl. BTW) worden franco op het door de koper in België aan te duiden adres geleverd. Voor elke bestelling onder de 250,00 € (excl. BTW) wordt een forfaitaire toeslag van 20,00 € (excl. BTW) aangerekend. De goederen reizen steeds op risico van de koper, zelfs wanneer ze franco bestemming verzonden zijn.

Terugzendingen

Goederen mogen niet teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van de N.V. Devomat Industries. Dergelijke toestemming tot terugzending gebeurt steeds onder alle mogelijk voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Teruggezonden goederen reizen steeds op risico van de koper en zullen franco aan onze magazijnen afgeleverd worden.

Overmacht

Alle gevallen van oorlog, staking, lock-out, brand of andere gevallen van overmacht, ontslaan N.V. Devomat Industries van alle verantwoordelijkheid en verplichtingen zonder dat zulke gevallen de medecontractant het recht geven zich elders te voorzien, noch de vervanging te eisen. Bij gedeeltelijke prestaties zullen gelijkwaardig gedeelde prijzen verschuldigd zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Klachten

Eventuele klachten of opmerkingen dienen binnen de acht dagen na de levering per aangetekend schrijven ter kennis te worden gebracht van de N.V. Devomat Industries.

Geen enkele klacht wordt erkend indien de koper zelf werken heeft uitgevoerd aan de machines of met andere dan de toegelaten schuurmaterialen en producten heeft gewerkt.

Bij een gegronde klacht behoudt de N.V. Devomat Industries zich het recht voor te kiezen tussen vervanging en terugbetaling van de aankoopprijs mits terugname van de betrokken goederen. Een zelfs gegronde klacht machtigt de koper niet de betaling op te schorten buiten voorafgaandelijk akkoord van de N.V. Devomat Industries.

Garantie

Alle toestellen worden geleverd met een garantie van 12 maanden vanaf levering. Eventuele specifieke waarborgclausules en/of termijnen voorzien voor specifieke machines blijven echter altijd geldig en gaan boven de vermelde algemene garantie.

Aansprakelijkheid

De N.V. Devomat Industries kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welk eventueel ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de machines of producten of tijdens het gebruik ervan. De koper verbindt er zich toe de N.V. Devomat Industries te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen desbetreffend van derden.

De N.V. Devomat Industries kan al evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat van het gebruik van machines en/of producten. Huidige exoneratieclausules blijven zelfs gelden ingeval van zware fout van de N.V. Devomat Industries.

Betalingen

Facturen zijn betaalbaar te Edegem en dit uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag automatisch en van rechtswege verhoogd worden met 15% met een minimum van 25,00 € als schadevergoeding.

Tevens zal alsdan vanaf de factuurdatum tot bij volledige betaling een intrest van 12% verschuldigd zijn. Zowel intrest als schadevergoeding zijn verschuldigd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Wissels of regelingsaccepten brengen geen schuldvernieuwing en het rekken van wissels brengt geen enkele verandering in de betalingsmodaliteiten zoals vastgesteld in huidige algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.

Betalingen kunnen slechts geldig geschieden door storting of overschrijving op één van de rekeningen van de N.V. Devomat Industries of door contante betaling in handen van de afgevaardigde der firma die in het bezit is van een door de directie van de N.V. Devomat Industries opgestelde getekende kwijting.

Eigendomsvoorbehoud

Onafgezien van de afgesproken of bij deze vastgestelde betalingsvoorwaarden, is de koop steeds aangegaan onder het uitdrukkelijk beding dat de goederen eigendom blijven van de N.V. Devomat Industries tot en met volledige betaling door de medecontractant, zonder dat dit eigendomsrecht enige verdere verantwoordelijkheid meebrengt.

Niet nagekomen verplichtingen

Bij het niet nakomen door de medecontractant van één van zijn verplichtingen t.o.v. de N.V. Devomat Industries, heeft deze laatste het recht de overeenkomst en alle andere tussen partijen bestaande overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en onmiddellijke betaling te eisen van alle geleverde prestaties en/of goederen niettegenstaande voorheen bedongen betalingsmodaliteiten.

De N.V. Devomat Industries heeft alsdan ook het recht al het geleverde terug te nemen, zonder enige tussenkomst van de rechterlijke overheid.

Reclamemateriaal

N.V. Devomat Industries behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor het gebruik, de tentoonstelling en de uitstraling van haar merken, tekeningen, teksten en modellen en meer algemeen alle publiciteitsmateriaal, op elk moment te verbieden. De merknamen Woodboy® en Stoneboy® mogen alleen gebruikt worden door klanten, die betreffende producten en schuurmaterialen uitsluitend van de N.V. Devomat Industries afnemen.

Afwijkende voorwaarden

Huidige algemene voorwaarden kunnen in geen geval gewijzigd worden, zelfs niet door afwijkende voorwaarden van de medecontractant, behoudens door middel van voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomsten.

Bevoegdheid

Alle mogelijke geschillen tussen partijen over de overeenkomst tussen partijen, de uitvoering en de interpretatie ervan, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken, afdeling Mechelen.

Devomat Industries NV

Receptie en magazijnen:
Trooststraat 26 - 28 (gemeenteplein)
B-2650 Edegem
België

Openingsuren:
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30u tot 12.30u en 13.30u tot 17.00u
Zaterdag en zondag gesloten.

Tel. 03 450 94 70
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Website: www.devomat.be

Maatschappelijke zetel:
Florent Geversstraat 31
B- 2650 Edegem
België

RPR Antwerpen
BE 0420.241.909

Afdrukken

Defecte machines worden zonder vertraging hersteld of omgeruild en als u de herstelling zelf wenst uit te voeren, krijgt u gratis telefonische begeleiding van een technieker met een wisselstukkentekening.Devomat Industries biedt u een garantie en onderhoudsservice met een team van ervaren technici!

Elke nieuwe machine wordt een tweede keer grondig getest vóór levering en onze techniekers nemen eveneens de tijd om u het juiste gebruik, afstelling en onderhoud van de machine zeer goed uit te leggen!

Defecte machines worden zonder vertraging hersteld of omgeruild en als u de herstelling zelf wenst uit te voeren, krijgt u gratis telefonische begeleiding van een technieker met een wisselstukkentekening.

Dankzij onze ruime ervaring en grote voorraad aan wisselstukken kunnen wij u een unieke technische service garanderen!

Wij weten dat u uw machine(s) eigenlijk niet kunt missen en maken er een punt van om u op dit vlak de grootste voldoening te schenken!

Dankzij onze ruime ervaring en grote voorraad aan wisselstukken kunnen wij u een unieke technische service garanderen!Garantievoorwaarden:

Voor zover de machines onderhouden en normaal gebruikt worden, overeenkomstig onze instructies, is er voor onze toestellen 12 maanden garantie op materiele defecten en uurloon, vanaf de aankoopdatum. De garantie is niet geldig bij accidentele schade, inadequaat gebruik of slecht onderhoud.

De garantie dekt evenmin de wisselstukken zoals voedingskabel, wieltjes, schakelaars, koolborstels, slagpinnen, rubberen onderdelen, slangen en rollagers.

Devomat Industries wijst alle verantwoordelijkheid af, wanneer onbevoegde personen herstellingen hebben uitgevoerd of gepoogd hebben herstellingen uit te voeren.

Indien er moeilijkheden zouden voorkomen, moet het betreffende toestel of de onderdelen ter inspectie teruggestuurd worden. Bij zichtbare gebreken zullen wij de stukken die defect zijn, herstellen of vervangen zonder enige kosten.

Aanlevering- en retourkosten voor reparatie van de machine(s) zijn gratis, als e.e.a. samenvalt met een levering van goederen.

ImageFoutmelding: 404

Sorry, de pagina kan niet meer gevonden worden.

Pagina werd verwijderd, of een er werd een tikfout gemaakt in het adres.

Onze excuses voor dit ongemak!

 

Het Devomat web-team.

Naast onze eigen machine- en productlijnen hebben wij ons tevens gespecialiseerd als groothandel in gereedschappen voor de parketteur.

Onze jarenlange samenwerking met de betrokken fabrikanten stelt ons in staat om u een buitengewone service te garanderen! Zowel qua assortiment als dienst na verkoop! Wij hebben voor onze klanten een proefondervindelijke keuze gemaakt van de beste kwaliteit voor de juiste prijs. Onze technische adviseurs zullen u bovendien met enthousiasme het juiste gebruik aanleren van onze vele gereedschappen.

Wij onderscheiden als volgt:

 • Hulpmachines: Devo V-groeven-freesset, Festo zaagtafels en toebehoren, Festo handschuurmachines, Festo stofzuigers, Numatic stofzuigers, enz.
 • Meettoestellen: carbuurmeter, Proti vochtmeters, Proti hygrometers, Boneco hygrometers, Leica afstandmeters, enz.
 • Vochtregelaars: Boneco.
 • Plaatsingsmateriaal: aanslagijzers, parketspanners, afstandhouders, lijmkammen, snij- en breekmessen, mengstaven, lijmpistolen, telescoopstelen, lak- en verniskrabbers, voeg- en opvulmessen, lak- en vernisemmers, lak- en vernisrolbeugels, lak- en vernisrollen, applicators, lak- en vernisborstels, enz.
 • Veiligheid- en beschermingsmateriaal: stofmaskers, gasmaskers, handcrèmes, Gloves-In-A-Bottle, oordoppen, anti-krasviltjes, afdekplastiek, enz.
 • Werkkledij voor de parketteur.

Dit is een test

 

{rokbox title=|Audi RS8 :: Sample Caption for RS8 Image| size=|561 350|}images/rokbox/demo/rs8.jpg{/rokbox}

 

{rokbox title=|Vauxhall VXR8| size=|450 271| thumb=|images/stories/europarket.jpg|}http://www.blogsmithmedia.com/www.autoblog.com/media/2008/05/vxr8_newhi012_450-op.jpg{/rokbox}

Parketschuurmachines

Devomat prijslijst

Geachte klant,

Om onze prijslijst te kunnen downloaden dient u eerst in te loggen op onze website.

Indien u nog niet over een "gebruikersnaam" en "paswoord" beschikt, contacteer dan Inge Bogaert op +32 (0)3 450 94 70.

Na telefonische aanvraag en goedkeuring, krijgt u van ons een gebruikersnaam en paswoord voor onmiddellijke toegang tot onze online prijslijsten.

Met vriendelijke groeten,

Het Devomat-team

Overzicht alle artikelen

Parketschuurmachines

Bandschuurmachines

Walsschuurmachines

Kantenschuurders

Rotatieve schuurders

Schuurmateriaal

Producten

Strippers

Voorstrijk ondervloer

Voorstrijk hout

Reinigers

Lijmen

Vulmiddelen

Afwerking watergedragen

Afwerking solvent

High Solid Oil

Transparant-beits

Boenwas en Hardwax

Periodiek onderhoud

Gereedschap voor de parketteur

  Word zelfstandig uitbater van een Mister Floor "alles-voor-vloeren-winkel"! 

  Mister FloorMister Floor verhuurt en verkoopt alle parketschuurmachines, andere vloermachines, alle afwerking en onderhoudsproducten voor vloeren, enz.

  Bekwame vaklui doen dienstverlening aan huis.

  Oude en nieuwe woningen, winkelpanden, enz. hebben allemaal te maken met vloerrenovatie, vloeronderhoud en vloervernieuwing!

  De Mister Floor "alles-voor-vloerenwinkel" is het antwoord op deze vragende markt.

  Elke partner geniet een technische opleiding tot specialist in vloerrenovatie en vloeronderhoud, plaatsing parket, enz.

  Uw machinepark, uw productkennis en uw vakkundige opleiding stellen u in staat om steeds de juiste vloerrenovatie- en onderhoudstechnieken toe te passen! Zowel in uw verhuurafdeling als op de werf bij uw klant!

  U geniet een commerciële opleiding en opereert in een beschermd marktgebied.

  Het werven van klanten, in de toegewezen sector, geschiedt door toepassing van het Mister Floor wervingspakket (folders, advertenties, mailings, enz.) Bovendien steunt Devomat Industries haar "Mister Floor partners" via het internet en andere publiciteitsacties.


  Surf naar:

  Mister Floor website.
  De "alles-voor-vloeren-winkel"!

   

  Belangstelling om exploitant te worden van een Mister Floor?

  Laat uw klant niet naar een concurrent gaan!

  Alle parketschuurmachines voor alle schuurwerk, machines voor in-oliën, boenen, effenen en ander voorbereidend vloerwerk. Een compleet gamma afwerkingproducten, parketvernissen, oliën, boenwassen, vulmiddelen, lijmen, bescherming- en onderhoudsproducten, enz.Bied zelf de oplossing voor het schuren en afwerken van parket en plankenvloeren!

  Word dealer van Woodboy Plus en verdien goed zonder kopzorgen. De Woodboy website en gratis renovatiegids wijzen iedereen de weg!

  U verhuurt schuurmachines en verkoopt schuurmaterialen en afwerkingproducten.

  Een gemiddelde Woodboy klant zal 200 à 250 Euro omzetten, met een zeer mooie winstmarge!

  U geniet een sterke ondersteuning!

  Surf naar:

  Woodboy Plus website.
  De beste acteur op de planken!

  Heeft u interesse om Woodboy Plus depothouder te worden?

  Word DevoNatural® vakman voor parketbehandeling!

  Haal uw voordeel uit het partnership “DevoNatural vakman”!

  devonatural-qualified-logo

  DevoNatural “professionnal parquet products” zijn milieuvriendelijke producten die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van parketbehandeling. Kwaliteit zonder toegevingen en producten gemaakt met de beste grondstoffen en de nieuwste technologieën. DevoNatural volgt de interieurtrends met originele kleuren en eigentijdse afwerkingen.

  DevoNatural “vernis, olie, boenwas of zeep” staat voor de hoogst mogelijke graad van milieuvriendelijkheid, slijtvastheid, chemische weerstand, kleurvastheid, UV-weerstand, hardheid, enz. De producten zijn gemakkelijk te verwerken en hebben een zo kort mogelijke droogtijd! Daarnaast wordt er ook voorzien in het juiste onderhoudsproduct voor elk type van afwerking.

  Een vakman die beschikt over een “DevoNatural bekwaamheidsattest” en voornamelijk DevoNatural producten gebruikt, geniet het recht om de merknaam en het kwaliteitslabel “DevoNatural vakman” te gebruiken! Het DevoNatural bekwaamheidsattest wordt uitgereikt aan vaklui die het DevoNatural trainingsprogramma hebben gevolgd!

  Wenst u alle DevoNatural producten beter te leren kennen?
  Bezoek www.devonatural.be.service 014

  Als DevoNatural vakman geniet u bijzondere voordelen en ondersteuning : 

  • Erkenning als DevoNatural vakman met het kwaliteitslabel DevoNatural “qualified parquet service”.
  • Technische opleiding voor het juiste gebruik van de parketschuurmachines.
  • Technische opleiding voor de juiste toepassing van al de DevoNatural producten.
  • Compleet assortiment egaliseermiddelen, primers, lijmen, vulmiddelen, parketvernissen, parketoliën, boenwassen, houtzepen, reinigers en onderhoudsproducten.
  • Sterke website ondersteuning met o.a. Google Adwords campagnes, enz.
  • Parkettechnologie en parketmarketing.
  • Commerciële adviezen voor optimale marktbewerking.
  • Voorbeeldteksten voor offertes, verkoopvoorwaarden, werfoplevering, advertenties, folders, enz.
  • Natte en droge kleurstalen en productvoorbeelden.
  • Permanente toegang tot de DevoNatural ombudsman-parketteur.
  • Regelmatige infoavonden.
  • Foldermateriaal, visitekaartjes, briefpapier, enz.
  • Mediapakket voor uw eigen DevoNatural publiciteit en aanpassingen van uw website.
  • Herstelling van uw parketschuurmachine(s) binnen de 4 werkdagen met mogelijkheid tot vervangmachine(s).
  • DevoNatural werkkledij.
  • Werf-stand-by door ervaren DevoNatural praktijk-techniekers. Ook voor expertises!
  • Enz., enz. 

  Met het partnership “DevoNatural vakman” staat u veel sterker in alle opzichten!

  service 011

  Selecteer Nederlands/Français

  Workshops

  DevoNatural 300x250 ravotten

  Devomat catalogus 2017 - 2018 downloaden

  Nieuwsbrief